Tin Thời Sự - 10/08/2019 - 94 Lượt xem

Nhiều sai phạm đấu thầu mua thuốc, Quảng Nam yêu cầu thu hồi hơn 10 tỉ đồng

Sở y tế tỉnh Quảng Nam- Ảnh: LÊ TRUNG

Theo kết luận của thanh tra tỉnh Quảng Nam, qua kết quả thanh tra đã chỉ ra, căn cứ lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc tại Sở y tế là chưa phù hợp với quy định tại thông tư liên tịch giữa Bộ y tế và Bộ tài chính.

Cụ thể không có báo cáo đánh giá tình hình thực tế mua và sử dụng thuốc của năm trước để làm căn cứ lập kế hoạch đấu thầu thuốc năm 2013, 2014, 2017 và sáu tháng năm 2018, gia hạn kế hoạch đấu thầu thuốc năm 2012 cho năm 2013. 

Lập kế hoạch đấu thầu thuốc cho giai đoạn năm 2017 và sáu tháng đầu năm 2018 là không phù hợp với niên độ tài chính.

Các hồ sơ mời thầu chưa có sự khác biệt giữa các gói thầu có danh mục mặc hàng khác nhau. 

Một số thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao theo danh mục dự trù của đơn vị nhóm này thì kết quả trúng thầu ở nhóm khác hoặc ngược lại. 

Một số thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao theo danh mục dự trù của đơn vị nhưng lại không có trong danh mục trúng thầu hay một số thuốc trong danh mục đơn vị không dự trù nhưng lại có trong danh mục phân bổ của Sở y tế.

Bên cạnh đó việc ký kết hợp đồng giữa các đơn vị và các công ty trúng thầu thực hiện chưa đúng biểu mẫu, hình thức, điều khoản hợp đồng như hợp đồng không có giá trị, số lượng, đơn giá.

Ngoài ra trung tâm y tế huyện Nam Giang và huyện Phước Sơn năm 2015, 2016 có vài mặt hàng thuốc các trung tâm có xây dựng trong kế hoạch nhu cầu sử dụng nhưng không trúng thầu. 

Vì vậy các trung tâm tự mua ngoài khi chưa có sự đồng ý của Sở y tế và vài mặt hàng thuốc nhập mua không đúng quy cách, không đúng xuất xứ theo kết quả trúng thầu.

Đáng chú ý, các nhà thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao, vắc xin, sinh phẩm y tế và trang thiết bị y tế cho Sở và các đơn vị trực thuộc chưa thực hiện nghĩa vụ thuế VAT vãng lai tại địa phương nơi cung ứng bán các hàng theo quy định của pháp luật về thuế.

Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra tổng số tiền sai phạm qua thanh tra là hơn 10,5 tỉ đồng do truy thu thuế VAT vãng lai đối các đơn vị bán thuốc, vật tư tiêu hao, hóa chất, trang thiết bị y tế.

Trách nhiệm các sai phạm trên thuộc về giám đốc sở y tế, giám đốc 6 đơn vị trực thuộc và các công ty cung ứng thuốc.

Sau khi có kết luận thanh tra, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định về việc xử lý kết luận thanh tra. Theo đó yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm giám đốc, phó giám đốc Sở y tế và các tập thể, cá nhân liên quan, Hội đồng đấu thầu thuốc và vật tư y tế từ năm 2013-2017 về các sai sót, hạn chế trên.

Chấn chỉnh công tác lập kế hoạch đấu thầu, kiên quyết không cho các nhà thầu tham gia dự thầu không chấp hành thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Về xử lý kinh tế, UBND tỉnh yêu cầu thanh tra tỉnh tổ chức thu hồi số tiền thuế GTGT vãng lai hơn 10,5 tỉ đồng đã phát hiện qua thanh tra đối với các đơn vị chưa chấp hành nghĩa vụ thuế GTGT vãng lai về cung ứng thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật.

Ngày 8-8, theo ông Trần Minh Thái – chánh thanh tra tỉnh Quảng Nam – hiện thanh tra tỉnh đã thực hiện thu hồi số tiền sai phạm gần 1 tỉ đồng và tiếp tục thu hồi số tiền còn lại.

Bài viết liên quan