Hướng dẫn

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Ngày đăng: 18 - 06 - 2019 Lượt xem: 654

1. Sử dụng thông tin cá nhân: – Nguyễn Kim thu thập và sử dụng thông tin cá nhân quý khách với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này. – Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng...

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Ngày đăng: 01 - 06 - 2019 Lượt xem: 782

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại. Phú Hòa land luôn hoan nghênh...

Hướng dẫn cho thành viên đăng bài!

Hướng dẫn cho thành viên đăng bài!

Ngày đăng: 07 - 08 - 2018 Lượt xem: 1203

Nội dung đang cập nhật!...